Kommunstyrelsen

Fyll i beskrivning av bilden

Vad är och gör Kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen (KS), som består av 9 ledamöter och 9 ersättare, kan liknas vid Sveriges regering men med den skillnaden att styrelsen vanligen består av företrädare från både majoritet och opposition. Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige getts rätten att besluta i många typer av ärenden och har dessutom en övervakande roll i förhållande till övriga nämnder.
 
Alla ärenden som skall behandlas av kommunfullmäktige måste först gå genom kommunstyrelsen som har i uppgift att visa upp förslag för kommunfullmäktige att ta ställning i.

Ledamöter & ersättare

Ordförande: Torgny Lindau (PF)
1:e vice ordförande: Patrik Ströbeck (M)
2:e vice ordförande: Ronny NIlsson (S)


Ledamöter

Ersättare

Torgny Lindau (PF)

Ulla-Britt Brandin (KD)

Patrik Ströbeck (M)

Jenny Delén (M)

Ronny Nilsson (S)

Thim Borg (S)

Lennart Johansson (PF)

Göran Långström (PF)

Hans Stifors (PF)

Kristina Hovander (MP)

Bengt Marntell (C)

Kerstin Andersson (C)

Boel Rosdahl (S)

Elisabeth Holmer (S)

Pia Galia (SD)

Anders Jelander (SD)

Jack Henriksen (SD)

Putte Schüler (SD)

 

Senast uppdaterad: