Socialnämnden

Fyll i beskrivning av bilden

Vad är och gör socialnämnden?

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården och utför kommunens uppgifter enligt Lag om färdtjänst, Lag om riksfärdtjänst, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Alkohollagen samt Skuldsaneringslagen.

Inom socialnämnden finns ett arbetsutskott bestående av 3 ledamöter och 3 ersättare, vilka utses av socialnämnden.

Socialnämnden har ledningsansvaret för Socialförvaltningen.

Ordförande: Jenny Delén (M)
1:e vice ordförande: Göran Långström (PF)
2:e vice ordförande: Elisabeth Holmer (S)

Förtroendevalda i socialnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: