Valnämnden

Fyll i beskrivning av bilden

Ordförande: Arnold Andréasson (C)
Vice ordförande: Elisabeth Holmer (S)


Ledamöter

Ersättare

Arnold Andréasson (C)

Anette Lantz (M)

Elisabeth Holmer (S)

Ljubica Marusic (S)

Yvonne Långström (PF)

Viveca Dahlqvist (PF)

Nils-Börje Jönsson (C)

Monica Marntell (C)

Kristina Hovander (MP)

Bengt Jarring (KD)

Boel Rosdahl (S)

Tobias Lundström (S)

Jimmy Nilsson (SD)

Pia Galia (S)


Senast uppdaterad: