Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Avfallsplan 2018-2021

Fyll i beskrivning av bilden

Minska avfallsmängder och öka materialåtervinning plus att krestlopp ska avgiftas.
Det är några av målen och åtgärder som föreslås i den nya avfallsplanen som tagits fram för åren 2018-2021.
Läs och tyck till skriftligen senast 1 november.

Avfallsplanen Länk till annan webbplats. har tagits fram i ett samarbete mellan Söderåsens Miljöförbund (SMFO) och Norra Åsbo renhållningsbolag (Nårab) under 2016-2017.

Målet för Nårabregionen (Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner med tillsammans cirka 34 500 invånare) är att avfallsmängdern per invånare ska minska från 367 till 320 kg och år till 2021. När det gäller materialåtervinningen ska mängden felsorterat matavfall i restavfallet minskas. Detsamma gäller mängden förpackningar och tidningar i restavfallet.

Dessutom vill Nårab Länk till annan webbplats. minska energiförbrukningen för transport och öka andelen fossilfritt drivmedel. Minst 50 procent av bränsleenergiförbrukningen för Nårabs maskinpark, och fordon för gaturenhållning i samtliga kommuner, ska komma från fossilfria bränslen vid utgången av 2021.

Läs hela avfallsplanen här Länk till annan webbplats.

Synpunkter på förslaget till avfallsplan 2018-2021 ska lämnas skriftligen senast 1 november till:

Nårab, Hyllstofta 6178, 264 93 KLIPPAN eller kundservice@narab.se

Nårab Länk till annan webbplats. har förutom sina lokala mål även antagit sex övergripande mål för hela Skåne Nordväst-regionen som omfattas av Bjuvs, Båstads, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Landskronas, Perstorp, Svalövs, Åstorps, Ängelholms och Örkelljungas kommuner.
De sex övergripande målen för Skåne Nordväst som ska uppnås till år 2020 är följande:
• Avfallsminimering, avfallsmängden ska minska från 500 kg till 320 kg/person och år.
• Materialåtervinning, mängden felsorterat avfall ska minska från 200 kg till 100 kg/person och år.
• Avgifta kretsloppen, mängden farligt avfall skall minskas från 3 till 1,5 kg/hushåll och år.
• God arbetsmiljö, antalet arbetsskador skall halveras.
• God service, halvera antalet kundklagomål.
• Kostnadseffektivisering, nettokostnaden skall halveras.

Senast uppdaterad: