Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Häckar

Fyll i beskrivning av bilden

En häck kan vara ett fint inslag men den kan också utgöra fara. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv. Här kan du ta del av information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator, och vad tomtägare kan göra för att förbättra den.

Ladda ner broschyren Klipp häcken Pdf, 734.5 kB.

Utfart mot gata

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör Du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

 

 

 

 

Du som har hörntomt

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

 


 

Tomt intill gata

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafi kanterna. Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana, minst 2,5 m
  • över cykelväg: minst 3,2 m
  • över körbana: minst 4,6 m.

Några rekommendationer:


Träd&buskar

Träd och buskar växer!

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln. I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan man få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Plantera rätt

Plantera på rätt ställe!

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

 

 

 

Lämpliga häckväxter

Friväxande låg häck:

Liten svart aronia, björkspirea, hybridspirea, mahonia, ölandstok


Klippt häck:

avenbok, bok, hagtorn, häckkaragan, idegran, liguster, måbär, naverlönn, oxbär, spirea, syrén

Häckplantor planteras normalt 3 stycken per löpmeter. I samband med vårplantering beskärs häckplantan. Vid höstplantering väntar man med beskärningen till påföljande vår. Häckplantan klipps ned till halva höjden för att den skall ge tillräckligt med nya skott nedtill.

Har du frågor gällande häckar är du välkommen att kontakta byggnadskontorets bygglovshandläggare.

Senast uppdaterad: