Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

 Du är här:

Digital anslagstavla

Fyll i beskrivning av bilden

Här hittar du anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna samt kungörelser.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på denna sida. Du kan läsa protokollet genom att klicka på länken. Tidigare protokoll når du under respektive nämnds sida i menyn till vänster.

Vill du överklaga ett beslut ska det göras till förvaltningsrätten i Malmö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.inom den tid anslaget sitter uppe.

 

Kungörelser

Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum onsdagen den 29 september kl 18.00 i Kulturhuset. Vid varje sammanträde hålls allmänhetens frågestund. Frågan ska vara ställd till en namngiven ledamot, beröra det kommunala kompetensområdet och får inte avse enskild person. Du som har en fråga, skicka in den till kommunen skriftligt senast en vecka före sammanträdet.

Allmänheten har möjlighet att följa sammanträdet via kommunens facebooksändning samt på plats i Kulturhuset. Vänligen följ gällande restriktioner kopplade till Covid-19.

Länk till kungörelse Pdf, 22.8 MB, öppnas i nytt fönster.


  • Föreskrift om eldningsförbud

Länk till föreskrift Pdf, 625.9 kB.

Anslag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag: Onsdag 25 augusti 2021
Justeringsdatum: Onsdag 25 augusti 2021
Anslaget: Onsdag 25 augusti 2021
Nedtas: Fredag 17 september 2021

Länk till kommunfullmäktiges protokoll Pdf, 891.2 kB, öppnas i nytt fönster.
närvaro och voteringslista Excel, 58.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag: onsdag 22 september 2021
Justeringsdatum: onsdag 22 september 2021
Anslaget: onsdag 22 september 2021
Nedtas: fredag 15 oktober 2021

Länk till kommunstyrelsens protokoll Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Onsdag 8 september 2021
Justeringsdatum: Onsdag 8 september 2021
Anslaget: Onsdag 8 september 2021
Nedtas: Torsdag 30 september 2021

Länk till arbetsutskottets protokoll Pdf, 598.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdag: Onsdag 8 september 2021
Justeringsdatum: Onsdag 8 september 2021
Anslaget: Onsdag 8 september 2021
Nedtas: Torsdag 30 september 2021

Länk till tekniska utskottets protokoll Pdf, 611 kB, öppnas i nytt fönster.

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag: Tisdag 21 september 2021
Justeringsdatum: Tisdag 21 september 2021
Anslaget: Tisdag 21 september 2021
Nedtas: Torsdag 14 oktober 2021

Länk till barn- och utbildningsnämndens protokoll Pdf, 586 kB, öppnas i nytt fönster.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdag 7 september 2021

Justeringsdatum: Tisdag 7 september 2021
Anslaget: Onsdag 8 september 2021
Nedtas: Torsdag 30 september 2021

Länk till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll Pdf, 667.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämnden

Sammanträdesdag: Tisdag 21 september 2021
Justeringsdatum: Onsdag 22 september 2021
Anslaget: Onsdag 22 september 2021
Nedtas: Torsdag 14 oktober 2021

Länk till socialnämndens protokoll Pdf, 1.1 MB.

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdag 14 september 2021
Justeringsdatum: Tisdag 14 september 2021
Anslaget: Tisdag 14 september 2021
Nedtas: Onsdag 7 oktober 2021

Länk till socialnämndens arbetsutskotts protokoll Pdf, 334.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdag: Onsdag 26 maj 2021
Justeringsdatum: Måndag 31 maj 2021
Anslaget: Måndag 31 maj 2021
Nedtas: Tisdag 22 juni 2021

Länk till kultur- och fritidsnämndens protokoll Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdag: Onsdag 11 augusti 2021 
Justeringsdatum: Fredag 20 augusti 2021
Anslaget: Måndag 23 augusti 2021

Nedtas: Måndag 13 september 2021

Länk till byggnadsnämndens beredningsutskotts protokoll


Sammanträdesdag: Fredag 20 augusti 2021 
Justeringsdatum: Fredag 20 augusti 2021
Anslaget: Måndag 23 augusti 2021

Nedtas: Måndag 13 september 2021

Länk till byggnadsnämndens beredningsutskotts protokoll


Sammanträdesdag: Fredag 27 augusti 2021 
Justeringsdatum: Fredag 27 augusti 2021
Anslaget: Måndag 30 augusti 2021

Nedtas: Måndag 20 september 2021

Länk till byggnadsnämndens beredningsutskotts protokoll


Sammanträdesdag: Måndag 6 september 2021 
Justeringsdatum: Måndag 6 september 2021
Anslaget: Tisdag 7 september 2021

Nedtas: Tisdag 28 september 2021

Länk till byggnadsnämndens beredningsutskotts protokoll Pdf, 698.4 kB.


Byggnadsnämnden

Sammanträdesdag: Torsdag 16 september 2021
Justeringsdatum: Torsdag 16 september
Anslaget: Fredag 17 september
Nedtas: Tisdag 12 oktober 2021

Länk till byggnadsnämndens protokoll Pdf, 669.3 kB.

Räddningsnämnden

Sammanträdesdag:  Onsdag
Justeringsdatum: Onsdag
Anslaget: 
Nedtas: 

Länk till Räddningsnämndens protokoll

Revisionen

Sammanträdesdag:
Justeringsdatum:
Anslaget: 
Nedtas:

Länk till revisionens protokoll

Överförmyndarnämnden 4K

Sammanträdesdag: Tisdag 7 september 2021
Justeringsdatum: Fredag 10 september 2021
Anslaget: Tisdag 14 september 2021
Nedtas: Tisdag 5 oktober 2021

Förvaring: Överförmyndarens kansli

Valnämnden

 Sammanträdesdag:
Justeringsdatum:
Anslaget:
Nedtas:

Länk till valnämndens protokoll

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdag: Onsdag 8 september 2021
Justeringsdatum: Onsdag 8 september 2021
Anslaget: Onsdag 8 sptember 2021
Nedtas: Torsdag 30 september 2021

Förvaring: Kommunledningsförvaltningens kansli  

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdag:
Justeringsdatum:
Anslaget: 
Nedtas:

Länk till valberedningens protokoll

Länsstyrelsen Skåne

Beslut gällande upphävande av vissa delar av lokala ordningsföreskrifter
Anslaget: 2021-09-06
Nedtas: 2021-09-28

Länk till Länsstyrelsen Skånes beslut Pdf, 165 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: