Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

 Du är här:

Digital anslagstavla

Fyll i beskrivning av bilden

Här hittar du anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna samt kungörelser.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på denna sida. Du kan läsa protokollet genom att klicka på länken. Tidigare protokoll når du under respektive nämnds sida i menyn till vänster.

Vill du överklaga ett beslut ska det göras till förvaltningsrätten i Malmö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.inom den tid anslaget sitter uppe.

 

Kungörelser

Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum onsdagen den 15 december kl 18.00 i Kulturhuset. Kommunfullmäktiges presidie finns på plats i Kulturhuset och övriga tjänstgörande förtroendevalda deltar digitalt i sammanträdet.
Vid varje sammanträde hålls allmänhetens frågestund. Frågan ska vara ställd till en namngiven ledamot, beröra det kommunala kompetensområdet och får inte avse enskild person. Du som har en fråga, skicka in den till kommunen skriftligt senast en vecka före sammanträdet.

Allmänheten har möjlighet att följa sammanträdet via kommunens facebooksändning samt på plats i Kulturhuset. Vänligen följ gällande restriktioner kopplade till Covid-19.

Länk till kungörelse Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster.


  • Föreskrift om eldningsförbud

Länk till föreskrift Pdf, 625.9 kB.

Anslag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag: Onsdag 15 december 2021
Justeringsdatum: Onsdag 15 december 2021
Anslaget: Torsdag 16 december 2021
Nedtas: Fredag 7 januari 2022

Länk till kommunfullmäktiges protokoll Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
närvaro och voteringslista Excel, 58.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag: onsdag 8 december 2021
Justeringsdatum: onsdag 8 december 2021
Anslaget: onsdag 8 december 2021
Nedtas: torsdag 30 december 2021

Länk till kommunstyrelsens protokoll Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Onsdag 12 januari 2022
Justeringsdatum: Onsdag 12 januari 2022
Anslaget: Onsdag 12 januari 2022
Nedtas: Torsdag 3 februari 2022

Länk till arbetsutskottets protokoll Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdag: Onsdag 12 januari 2022
Justeringsdatum: Onsdag 12 januari 2022
Anslaget: Onsdag 12 januari 2022
Nedtas: Torsdag 3 februari 2022

Länk till tekniska utskottets protokoll Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag: Tisdag 14 december 2021
Justeringsdatum: Tisdag 14 december 2021
Anslaget: Onsdag 15 december 2021
Nedtas: Torsdag 6 januari 2022

Länk till barn- och utbildningsnämndens protokoll Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdag 11 januari 2022

Justeringsdatum: Onsdag 12 januari 2022
Anslaget: Torsdag 13 januari 2022
Nedtas: Lördag 29 januari 2022

Länk till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämnden

Sammanträdesdag: Tisdag 14 december 2021
Justeringsdatum: Onsdag 15 december 2021
Anslaget: Onsdag 15 december 2021
Nedtas: Torsdag 6 januari 2022

Länk till socialnämndens protokoll Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdag 30 november 2021
Justeringsdatum: Onsdag 1 december 2021
Anslaget: Onsdag 1 december 2021
Nedtas: Torsdag 23 december 2021

Länk till socialnämndens arbetsutskotts protokoll Pdf, 716.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdag: Onsdag 8 december 2021
Justeringsdatum: Onsdag 8 december 2021
Anslaget: Torsdag 9 december 2021
Nedtas: Fredag 31 december 2021

Länk till kultur- och fritidsnämndens protokoll Pdf, 902 kB, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdag: Måndag 22 november 2021 
Justeringsdatum: Måndag 22 november 2021
Anslaget: Tisdag 23 november 2021

Nedtas: Onsdag 15 december 2021

Länk till byggnadsnämndens beredningsutskotts protokoll

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdag: Torsdag 2 december 2021
Justeringsdatum: Torsdag 2 december
Anslaget: Fredag 3 december
Nedtas: Torsdag 27 januari 2022

Länk till byggnadsnämndens protokoll Pdf, 383.5 kB.

Räddningsnämnden

Sammanträdesdag:  Onsdag 8 december 2021
Justeringsdatum: Onsdag 8 december 2021
Anslaget: Onsdag 8 december 2021
Nedtas: Torsdag 30 december 2021

Länk till Räddningsnämndens protokoll Pdf, 977.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionen

Sammanträdesdag:
Justeringsdatum:
Anslaget: 
Nedtas:

Länk till revisionens protokoll

Överförmyndarnämnden 4K

Sammanträdesdag: Tisdag 7 december 2021
Justeringsdatum: Tisdag 14 december 2021
Anslaget: Onsdag 15 december 2021
Nedtas: Fredag 7 januari 2022

Förvaring: Överförmyndarens kansli

Valnämnden

 Sammanträdesdag:
Justeringsdatum:
Anslaget:
Nedtas:

Länk till valnämndens protokoll

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdag: Onsdag 13 oktober 2021
Justeringsdatum: Tisdag 19 oktober 2021
Anslaget: Tisdag 19 oktober 2021
Nedtas: Fredag 12 november 2021

Förvaring: Kommunledningsförvaltningens kansli  

Sammanträdesdag: Tisdag 19 oktober 2021
Justeringsdatum: Torsdag 21 oktober 2021
Anslaget: Torsdag 21 oktober 2021
Nedtas: Fredag 12 november 2021

Förvaring: Kommunledningsförvaltningens kansli  

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdag: onsdag 24 november 2021
Justeringsdatum: onsdag 24 november 2021
Anslaget: onsdag 24 november 2021
Nedtas: torsdag 16 december 2021

Länk till valberedningens protokoll Pdf, 314.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Skåne

Beslut gällande upphävande av vissa delar av lokala ordningsföreskrifter
Anslaget: 2021-09-06
Nedtas: 2021-09-28

Länk till Länsstyrelsen Skånes beslut Pdf, 165 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: