Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Digital anslagstavla

Fyll i beskrivning av bilden

Här hittar du anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna samt kungörelser.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på denna sida. Du kan läsa protokollet genom att klicka på länken. Tidigare protokoll når du under respektive nämnds sida i menyn till vänster.

Vill du överklaga ett beslut ska det göras till förvaltningsrätten i Malmö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.inom den tid anslaget sitter uppe.

 

Kungörelser

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder den 27 september kl 18.00 i Centrumhusets Sessionssal på Torget 1. Allmänheten är välkommen att följa sammanträdet på plats eller via kommunens facebooksändning.

Länk till föredragningslista och handlingar Pdf, 14.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige antog onsdagen 2023-08-30 §98 förslag till detaljplan för del av Perstorp 21:1 ”Esabvallen”.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 30 nya bostäder i centrum med närhet till service och kollektivtrafik.

Hur du överklagar
Beslutet om att anta förslaget till detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen Enligt plan- och bygglagens 13 kap. 11 § (SFS 2010:900) är det endast de personer som har yttrat sig skriftligen innan granskningstiden har gått ut och vars synpunkter ej har blivit tillgodosedda som har rätt att överklaga ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan.

Senast den 21/9–2023 behöver din överklagan ha inkommit till kommunen. Din överklagan ska innehålla vilket beslut som överklagas samt på vilka grunder överklagan görs.

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till mark- och miljödomstolen, men skickas eller lämnas in till kommunen per post:

Byggnadsnämnden
Perstorps Kommun, 284 85 Perstorp

Eller via mejl:
bn@perstorp.se

Planhandlingarna/aktuella handlingar:


Föreskrift om eldningsförbud

Länk till föreskrift Pdf, 625.9 kB.

Anslag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag: Onsdag 30 augusti 2023
Justeringsdatum: Onsdag 30 augusti 2023
Anslaget: Onsdag 30 augusti 2023
Nedtas: Torsdag 21 september 2023

Länk till kommunfullmäktiges protokoll Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Länk till närvarolista och ev voteringar Excel, 13.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Reservation § 96 Pdf, 599.2 kB.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag: Onsdag 13 september 2023
Justeringsdatum: Onsdag 13 september 2023
Anslaget: Torsdag 14 september 2023
Nedtas: Fredag 6 oktober 2023

Länk till kommunstyrelsens protokoll Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Onsdag 6 september 2023
Justeringsdatum: Onsdag 6 september 2023
Anslaget: Onsdag 6 september 2023
Nedtas: Torsdag 28 september 2023

Länk till arbetsutskottets protokoll Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdag: Onsdag 6 september 2023
Justeringsdatum: Onsdag 6 september 2023
Anslaget: Onsdag 6 september 2023
Nedtas: Torsdag 28 september 2023

Länk till tekniska utskottets protokoll Pdf, 348.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag: Tisdag 22 augusti 2023
Justeringsdatum: Tisdag 22 augusti
Anslaget: Onsdag 23 augusti
Nedtas: Fredag 15 september

Länk till barn- och utbildningsnämndens protokoll Pdf, 1.2 MB.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdag 12 september 2023

Justeringsdatum: Tisdag 12 september 2023
Anslaget: Onsdag 13 september2023
Nedtas: Fredag 6 oktober 2023

Länk till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll Pdf, 486.6 kB.

Socialnämnden

Sammanträdesdag: Tisdag 12 september 2023
Justeringsdatum: Tisdag 12 september 2023
Anslaget: Onsdag 13 september 2023
Nedtas: Torsdag 5 oktober 2023

Länk till socialnämndens protokoll Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdag 5 september 2023
Justeringsdatum: Onsdag 6 september 2023
Anslaget: Torsdag 7 september 2023
Nedtas: Fredag 29 september 2023

Länk till socialnämndens arbetsutskotts protokoll Pdf, 712.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdag: Måndag 28 augusti 2023
Justeringsdatum: Måndag 28 augusti 2023
Anslaget: Tisdag 29 augusti 2023
Nedtas: Torsdag 21 september 2023

Länk till kultur- och fritidsnämndens protokoll Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdag: Måndag 4 september 2023 
Justeringsdatum: Måndag 4 september 2023
Anslaget: Tisdag 5 september 2023

Nedtas: Tisdag 26 september 2023

Länk till byggnadsnämndens beredningsutskotts protokoll Pdf, 571.5 kB.

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdag: Måndag 18 september 2023
Justeringsdatum: Måndag 18 september 2023
Anslaget: Tisdag 19 september 2023
Nedtas: Onsdag 11 oktober 2023

Länk till byggnadsnämndens protokoll Pdf, 645.8 kB.

Räddningsnämnden

Sammanträdesdag: Onsdag 13 september 2023
Justeringsdatum: Onsdag 13 september 2023
Anslaget: Torsdag 14 september
Nedtas: Fredag 6 oktober 2023

Länk till Räddningsnämndens protokoll Pdf, 424.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionen

Sammanträdesdag:
Justeringsdatum:
Anslaget: 
Nedtas:

Länk till revisionens protokoll

Överförmyndarnämnden 4K

Sammanträdesdag: Tisdag 29 augusti 2023
Justeringsdatum: Måndag 4 september 2023
Anslaget: Onsdag 6 september 2023
Nedtas: Fredag 29 september 2023

Förvaring: Överförmyndarens kansli

Valnämnden

 Sammanträdesdag:
Justeringsdatum:
Anslaget:
Nedtas:

Länk till valnämndens protokoll

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdag:
Justeringsdatum: 
Anslaget: 
Nedtas: 

Förvaring: Kommunledningsförvaltningens kansli  

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdag:

Justeringsdatum:
Anslaget:
Nedtas:

Länk till valberedningens protokoll

Länsstyrelsen Skåne

Senast uppdaterad:

Till toppen