Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Digital anslagstavla

Fyll i beskrivning av bilden

Här hittar du anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna samt kungörelser.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på denna sida. Du kan läsa protokollet genom att klicka på länken. Tidigare protokoll når du under respektive nämnds sida i menyn till vänster.

Vill du överklaga ett beslut ska det göras till förvaltningsrätten i Malmö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.inom den tid anslaget sitter uppe.

 

Kungörelser

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder den 20 mars kl 18.00 i Centrumhusets Sessionssal på Torget 1. Allmänheten är välkommen att följa sammanträdet på plats eller via kommunens facebooksändning.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter. Sammanträdena inleds med allmänhetens frågestund. Om svar ska kunna påräknas vid denna frågestund skall frågan vara skriftlig och ställd till namngiven ledamot senast en vecka före sammanträdet. Frågan ska avse ärende inom kommunens kompetensområde och får ej avse enskild person. Vid så kallad frågestund får någon överläggning ej äga rum.

Länk till föredragningslista och handlingar

Kommunal plan för räddningsinsats

Kommunens plan för räddningsinsats beskriver Perstorps kommuns planering för räddningsinsater vid allvarliga kemikalieolyckor inom verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå.

Planen (syrdokumentet) som beslutades 27 november gäller tills vidare. Revidering görs vid behov.

Anslag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag: Onsdag 31 januari 2024
Justeringsdatum: Onsdag 31 januari 2024
Anslaget: Onsdag 31 januari 2024
Nedtas: Lördag 24 februari 2024

Länk till kommunfullmäktiges protokoll Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Länk till närvarolista och ev voteringar Excel, 12.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag: Onsdag 14 februari 2024
Justeringsdatum: Onsdag 14 februari 2024
Anslaget: Onsdag 14 februari 2024
Nedtas: Lördag 9 mars 2024

Länk till kommunstyrelsens protokoll Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Onsdag 7 februari 2024
Justeringsdatum: Onsdag 7 februari 2024
Anslaget: Torsdag 8 februari 2024
Nedtas: Lördag 2 mars 2024

Länk till arbetsutskottets protokoll Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdag: Onsdag
Justeringsdatum: Onsdag
Anslaget: Onsdag
Nedtas: Fredag

Länk till tekniska utskottets protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag: Tisdag 30 januari 2024
Justeringsdatum: Tisdag 30 januari 2024
Anslaget: Onsdag 31 januari 2024
Nedtas: Fredag 23 februari 2024

Länk till barn- och utbildningsnämndens protokoll Pdf, 1.2 MB.


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdag 13 februari 2024

Justeringsdatum: Tisdag 13 februari 2024
Anslaget: Onsdag 14 februari 2024
Nedtas: Fredag 8 mars 2024

Länk till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll Pdf, 734 kB.

Socialnämnden

Sammanträdesdag: Tisdag 20 februari 2024
Justeringsdatum: Tisdag 20 februari 2024
Anslaget: Onsdag 21 februari 2024
Nedtas: Torsdag 14 mars 2024

Länk till socialnämndens protokoll Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdag 13 februari 2024
Justeringsdatum: Tisdag 13 februari 2024
Anslaget: Onsdag 14 februari 2024
Nedtas: Torsdag 7 mars 2024

Länk till socialnämndens arbetsutskotts protokoll Pdf, 624.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdag: Tisdag 20 februari 2024
Justeringsdatum: Tisdag 20 februari 2024
Anslaget: Onsdag 21 februari 2024
Nedtas: Torsdag 14 mars 2024

Länk till socialnämndens arbetsutskotts protokoll Pdf, 176.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdag: Måndag 29 januari 2024
Justeringsdatum: Måndag 29 januari 2024
Anslaget: Tisdag 30 januari 2024
Nedtas: Torsdag 22 februari 2024

Länk till kultur- och fritidsnämndens protokoll Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdag:
Justeringsdatum:
Anslaget:

Nedtas:

Länk till byggnadsnämndens beredningsutskotts protokoll

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdag: Tisdag 30 januari 2024
Justeringsdatum: Tisdag 30 januari 2024
Anslaget: Onsdag 31 januari 2024
Nedtas: Torsdag 22 februari 2024

Länk till byggnadsnämndens protokoll Pdf, 669.2 kB.

Räddningsnämnden

Sammanträdesdag: Onsdag 14 februari 2024
Justeringsdatum: Onsdag 14 februari 2024
Anslaget: Onsdag 14 februari 2024
Nedtas: Lördag 9 mars 2024

Länk till Räddningsnämndens protokoll Pdf, 495.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionen

Sammanträdesdag:
Justeringsdatum:
Anslaget: 
Nedtas:

Länk till revisionens protokoll

Överförmyndarnämnden 4K

Sammanträdesdag: Tisdag 13 februari 2024
Justeringsdatum: Tisdag 13 februari 2024
Anslaget: Tisdag 13 februari 2024
Nedtas: Fredag 8 mars 2024

Förvaring: Överförmyndarens kansli

Valnämnden

 Sammanträdesdag:
Justeringsdatum:
Anslaget:
Nedtas:

Länk till valnämndens protokoll

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdag: Onsdag 7 februari 2024
Justeringsdatum: Onsdag 7 februari 2024
Anslaget: Torsdag 8 februari 2024
Nedtas: Lördag 2 mars 2024

Förvaring: Kommunledningsförvaltningens kansli  

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdag:

Justeringsdatum:
Anslaget:
Nedtas:

Länk till valberedningens protokoll

Länsstyrelsen Skåne

Senast uppdaterad: