Du är här:

För dig som boende och anhörig

Fyll i beskrivning av bilden

DIDEC handlar om att skapa lösningar som höjer livskvalitén för individer med en demenssjukdom. För att vi ska nå lösningar som skapar värde för individen, måste vi utgå ifrån individens faktiska behov. I menyn till vänster finner du som boende på Österbo eller som anhörig information om projektet.

Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionalfonden:

Collage projekt Didec

Senast uppdaterad: