Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Syfte med projekt DIDEC

Syftet med DIDEC är att:

  • Höja livskvalitén hos individer med en demenssjukdom.

  • Förbättra utbudet av innovativa produkter och tjänster för demensvård.

  • Öka innovationskraften, konkurrenskraften och tillväxten inom Life Science Små- och medelstora företag (<250 anställda) inriktade mot tekniklösningar för demensvård.

Med ovanstående syftesformuleringar, kommer DIDEC:s samhällsnyttiga bidrag bestå av ökad tillväxt, både inom näringsliv samt genom förbättrad folkhälsa.

Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionalfonden:

Collage projekt Didec

Senast uppdaterad: