Du är här:

Insikt i demens

Fyll i beskrivning av bilden

För att kunna utveckla bärkraftiga produkter, tjänster och metoder för demensvården, är det viktigt att vårdgivare, anhöriga och innovatörer (företag, enskilda entreprenörer) får insikt i vilka olika beteenden en individ med demenssjukdom kan uppvisa, varför dessa beteenden uppstår samt hur olika vårdsituationer kan se ut.

I vänsterspalten hittar du olika fakta kring beteenden och information om hur livet för en person med demenssjukdom kan se ut utifrån individens perspektiv. Du finner även verklighetsberättelser från vårdsituationer i syfte att ge en bättre förståelse för när olika beteenden kan uppstå, och varför.

Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionalfonden:

Collage projekt Didec

Senast uppdaterad: