Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Digitala lås

Bildcollage digitala lås hemtjänsten.

I september börjar digitala lås installeras hos brukare och fastigheter. Läs mer i texten nedan för mer information om vad det innebär.

Med ett digitalt lås ökar tryggheten. Hemtjänstpersonalen behöver inte ha med sig nyckel utan kan öppna dörren med sin mobil. Det fungerar som en slags "digital legitimation" och gör även att personalen kan komma snabbare vid larm.

Vad är ett digitalt lås?

De som bor i Perstorp och har, eller ska få, hemtjänst eller trygghetslarm får också ett digitalt låsvred för att öka trygghet vid hanteringen av tillgång till brukarens hem. Som enskild eller fastighetsägare kostar det ingenting för låsvredet eller monteringen. Med ett digitalt lås används dörren precis på samma sätt som den görs idag utan digitalt lås. Öppnar och låser på samma sätt. Den enda skillnaden är att ett nytt låsvred kommer att monteras på insidan av dörren. Det öppnas med hjälp av behörig hemtjänstpersonals mobiltelefon.

Fördelar med det digitala låset

  • Det ökar brukarens trygghet – när hemtjänstpersonalen öppnar dörren med sin mobiltelefon registreras vem som kommit, när och hur länge personalen varit hos brukaren. Därför fungerar mobilen även som en form av ”digital legitimation”.
  • Hemtjänstpersonalen kan komma snabbare – eftersom hemtjänsten inte behöver ta med sig nyckel, kan de komma snabbare då de inte behöver hämta fysisk nyckel i hemtjänstlokalen när brukare larmar.
  • Den digitala nyckeln är säkrare än en vanlig nyckel – den går inte att kopiera eller tappas bort på samma sätt som en vanlig nyckel.

Hög säkerhet och integritet

Den digitala nyckeln har ett mycket starkt skydd mot intrång. Tekniken är mycket säker och används i flera andra kommuner. Endast behörig personal kan öppna brukarens dörr och de måste stå intill dörren för att kunna öppna den. Från utsidan syns det inte att ett digitalt låsvred är installerat.

Montering

Monteringen görs personal från hemtjänsten. De byter ut nuvarande låsvred mot ett från företaget Phoniro. Det gamla låsvredet förvaras och sätts tillbaka vid behov, till exempel vid flytt.
I god tid innan ditt låsvred ska monteras kommer behölrig personal att ta kontakt.

 

Frågor och svar

Hur lång tid tar monteringen?
Digitala lås är efter genomförd utbildning enkla att montera. Beroende på vilket lås det är och hur förutsättningarna ser ut tar det cirka 30-60 minuter.

Vem kommer att installera låset?
Det kommer att installeras av känd personal från verksamheten.

Blir det åverkan på dörren?
Nej, det blir ingen åverkan på dörren då det digitala låset ej kräver några extra skruvhål vid installation. För portar görs montering av ME-enhet i huvudsak i dörrkarmen i hålrummet för elslutblecket, alternativt tillsammans med dörrautomatik eller i innertaket, och i dessa fall kan man behöva dra strömkablar till en dosa. Vid montering av en AE-enhet ersätts befintligt vred med ett mekaniskt motordrivet vred och ingen åverkan görs på dörrar eller passager.

Det befintliga låset är i oförändrat skick efter monteringen.

Är digitala lås säkert och tryggt?
Behörighet och lösenord till att använda digitala lås är personlig och fungerar endast tillsammans med en godkänd mobiltelefon eller digital nyckel. Det går aldrig att låsa upp en dörr med enbart ett lösenord. En borttappad eller stulen telefon/nyckel kan enkelt spärras, liksom användarnamn och lösenord. Allt detta bidrar till att digitala lås har högre säkerhet än fysiska nycklar.

Kan vem som helst använda låset?
Nej, endast behöriga medarbetare från kommunen kan öppna låset.

Vad händer om personalen tappar telefonen?
Då spärras dessa omgående och blir helt obrukbara. Till skillnad från vanliga nycklar där låset måste bytas om en nyckel försvinner.

Vad händer om det är strömavbrott eller inte finns täckning för mobiltelefonen?
För att öppna en dörr utrustad med digitalt lås krävs varken nätspänning eller mobiltelefontäckning. För att öppna dörren med telefonen används Bluetooth/digital nyckel. Om det av andra skäl inte går att öppna med digital nyckel har hemtjänsten tillgång till fysisk nyckel.

Krävs det något medgivande?
Ja, det behövs ett medgivande från fastighetsägare innan vi gör någon installation på portdörr, lägenhetsdörr eller soprum.

Vad händer när brukaren flyttar?
När brukaren flyttar avaktiveras den digitala låsenheten i entréporten i systemet om det inte finns andra brukare på adressen. Portlåset återaktiveras om en ny brukare flyttar in i fastigheten. Den digitala låsenheten på brukarens dörr monteras ner och dörren återställs av personal från hemtjänsten till det skick den var innan låsenheten monterades.

Hur ofta måste batterierna i låsen bytas ut och vem gör det?
De digitala låsen drivs av specialbatterier med lång hållbarhet. Systemet varnar innan det är dags att byta batteriet. Hemtjänsten ser till att batteribyte sker.

Blir det en kostnad för fastighetsägarna?
Nej, låsen kostar inget varken för fastighetsägare eller brukare som bor i huset. Det digitala låset samt montering, demontering, service och underhåll bekostas av Perstorps kommun.

Hur fungerar det om det är en tagg-lösning på porten och automatisk dörröppning?
Fastighetsägarens befintliga system påverkas inte alls.

Hur fungerar det om jag har portkod?
Nej, det behövs i regel inte. Hemtjänsten kommer i dialog med fastighetsägaren överens om den bästa lösningen för just era entréer och portar.

Kan vem som helst ladda ner appen?
Nej, alla mobiltelefoner som används med de digitala låsen är tjänstemobiler inom vård och omsorg. Varje mobiltelefon är unik och registrerad i avsett system. En registrerad mobiltelefon kan sedan bara användas av en särskild personalgrupp som var och en har personliga inloggningsuppgifter och begränsade behörigheter (kan enbart låsa upp och låsa hos de personer som de ska utföra insatser hos den dagen).

Senast uppdaterad: