Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Vinterväglag-snö och halka

Vinterväghållning Perstorps kommun

Kommunen och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning.

Gata-Parks ansvar

Gata -Park ombesörjer vinterväghållningen på kommunala körbanor, cykelbanor, cykelvägar och torg.

Kommunen har även extern entreprenör som snöröjer och halkbekämpar.


Halka
Alla större gator och vägar, samt cykelvägar är prioriterade när det gäller halkbekämpning. Detta innebär att dessa gator och cykelvägar halkbekämpas först.

När det blir halt ute är du välkommen att hämta sandningsgrus när du behöver halkbekämpa utanför ditt hus.


Snö
Vid snöfall gäller samma prioritetsordning som vid halka. Gator, cykelvägar och gångytor snöröjs och halkbekämpas.

Kommunen har även extern entreprenör som snöröjer och halkbekämpar.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare är Du ansvarig för renhållning, snöröjning, halkbekämpning och röjning av växtlighet inom det allmänna trafikutrymmet som finns i anslutning till din tomt. Det allmänna trafikområdet inkluderar utrymmet för gångtrafikanter och cyklister. Det betyder att Du själv ansvarar för att trottoaren som gränsar till din tomt är ren från snö och halka. Glöm dessutom inte att kontrollera eventuell snö och is från taket på ditt hus.


Vinterrenhållning

Fastighetsägaren skall snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och vid halka sanda gångbana resp. annan gångyta eller vidta andra åtgärder för motverkande av halka. Snö och is skall forslas bort eller läggas upp så att framkomligheten inte hindras. I fastighetsägarens skyldighet ingår även att se till att ingen kommer till skada på grund av snöras från tak och fallande istappar.

Snöröjningen kan tidvis försvåras på grund av bilar som står parkerade på gator. Vid plogning kan det hända att snö från gatan hamnar på gångbanorna och framför garageinfarter och dylikt. Gatukontoret försöker undvika att detta skall inträffa, men ber om överseende ifall situationen ej kan undvikas. I bostads- och villaområden underlättar det om fastighetsägaren vid röjning tar hål i snövallen vid korsningar för att underlätta för de gående att korsa gatan.


I vissa svårplogade områden måste snön läggas upp på trottoaren på ena sidan av gatan. När det sker behöver inte fastighetsägaren snöröja sin del av trottoaren längre. Då hänvisas all gångtrafik till andra sidan av gatan.

Kommunfullmäktiges beslut är att snöröjning på kommunens ansvarsområden börjar vid 3 cm på gång - och cykelvägar och 8 cm på gator


Barmarksrenhållning

Fastighetsägaren skall sopa, forsla bort skräpet, ta bort ogräs och sopa upp och forsla bort sand som använts som halkbekämpning. Orenheter mm får inte föras ner i rännstenen eller ut i körbana, i avloppsbrunn eller placeras på allmän platsmark.

Vid torg, gågata eller liknande omfattar fastighetsägarens renhållningsansvar den gångyta utanför fastigheten som genom sin utformning kan anses vara gångbana. Då någon gångbanedel inte kan urskiljas anses gångbana vara ett område om 3 meters bredd utanför fastigheten. Lika med gångbana anses också trappa eller dylikt som uppfyller gångbanans uppgift.


Senast uppdaterad: