Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Bostadsförsörjningsprogram

Bildcollage Bostadsförsärjningscollage

Kommunens bostadsförsörjningsprogram anger mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet samt planerade insatser för att nå målen. Dessutom anger programmet hur kommunen tagit hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program. Läs mer under rubriken aktuella handlingar i botten på sidan.

Varje kommun ska enligt lag ha aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning som ska ange kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå målen samt hur kommunen tagit hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program.
Kommunfullmäktige ska ta ställning till programmet/riktlinjerna varje mandatperiod.

Det tidigare bostadsförsörjningsprogrammet/riktlinjerna för bostadsförsörjning antogs av Kommunfullmäktige 2013. Lagstiftningen har ändrats varför programmet omarbetas. Kommunstyrelsen styr arbetet. Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-23 anta det nya programmet/riktlinjerna.

Bostadsförsörjningsprogrammet/riktlinjerna för bostadsförsörjning har stark koppling till kommunens samlade utvecklingsarbete med tillväxtfrågor/näringslivsprogram, den kommunomfattande översiktsplanen samt kommunens arbete för att främja folkhälsa och inkludering med fokusområdena sysselsättning, boende och barns och ungas uppväxtvillkor. Programmet/riktlinjerna har tagits fram i en tvärsektoriell och förvaltnings-/bolagsöverskridande arbetsgrupp inom Perstorps kommun.

Läs mer och ta del av aktuella handlingar nedan:

Aktuella handlingar

Senast uppdaterad: