Du är här:

Funktionsvariation

Fyll i beskrivning av bilden

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, skall garantera svårt funktionshindrade personer goda levnadsvillkor genom ett antal insatser som är lagreglerade såsom personlig assistent, ledsagarservice, bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) omfattar barn, ungdomar och vuxna personer med funktionshinder som har behov av stöd i hemmet och en anpassad vardag/daglig verksamhet och behovet inte tillgodoses på annat sätt. Funktionshindret kan vara intellektuell funktionsvariation, autism eller autismliknande tillstånd, vuxenhjärnskada eller andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder.

Ansökan om insatser enligt LSS görs till socialförvaltningen via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


LSS-handläggare, Jenny Malm 0435-391 91

Socialförvaltningen
Torget 1
284 85 Perstorp
Telefon växel: 0435-390 00 sn@perstorp.se


Broschyrer

Nedan finner du foldrar om våra olika verksamheter inom LSS/Psykiatri i Perstorps kommun.

LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Länk till annan webbplats. (pdf, 205.5 kB)
Boendestöd Länk till annan webbplats. (pdf, 476.5 kB)
Daglig verksamhet Pdf, 414 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 226.3 kB)
Dagverksamhet Länk till annan webbplats. (pdf, 246.6 kB)
Personlig assistans Länk till annan webbplats. (pdf, 132.5 kB)
Gruppboende Bokeliden Länk till annan webbplats. (pdf, 148.8 kB)

Senast uppdaterad: