Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Handikappolitiskt program

Fyll i beskrivning av bilden

Förslag har tagits fram av handikapporganisationernas samarbetsgrupp i Perstorp, och har omarbetats av nämnder och Kommunstyrelse. Programmet är en tillämpning av FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionshinder delaktighet och jämlikhet på kommunal nivå.

Antaget av kommunfullmäktige 26 februari 2014, § 4

Handikappolitiskt program tar upp områden som förebyggande årgärder, rehabilitering, bostäder åt alla, delaktighet och jämlikhet, handikappolitiska regelverk, skola och utbildning, kollektvtrafik, kommunal färdtjänst, riksfärdtjänst, kultur och fritid samt samhällsinformation.

Handikappolitiskt program 2014 Länk till annan webbplats. (pdf, 199.8 kB)

Senast uppdaterad: