Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

 Du är här:

LSS/Funktionsnedsättning

Fyll i beskrivning av bilden

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, skall garantera personer med svår funktionsnedsättning goda levnadsvillkor genom ett antal insatser som är lagreglerade såsom personlig assistent, ledsagarservice, bostad med särskild service och daglig verksamhet.

LSS omfattar barn, ungdomar och vuxna personer med funktionsnedsättning som har behov av stöd i hemmet och en anpassad vardag/daglig verksamhet och där behovet inte tillgodoses på annat sätt. Funktionsnedsättningen kan vara intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd, vuxenhjärnskada eller andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Ansökan om insatser enligt LSS görs till socialförvaltningen via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Mer information

För mer information, kontakta kommunens kundtjänst: 0435 - 390 00, kommunhuset(at)perstorp.se

Nedan finner du foldrar om de olika verksamheterna för personer med funktionsnedsättning.

LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Länk till annan webbplats.
Boendestöd Länk till annan webbplats.
Daglig verksamhet Pdf, 414 kB, öppnas i nytt fönster.
Dagverksamhet Länk till annan webbplats.
Personlig assistans Länk till annan webbplats.
Gruppboende Bokeliden Länk till annan webbplats.

Fritidsverksamhet LSS& SoL Pdf, 309.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Aktuell Fritidskatalog LSS & SoL Pdf, 9.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Aktuell Fritidskatalog del 2 LSS & SoL Pdf, 7.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: