Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Företagets resa i testbädden

Fyll i beskrivning av bilden


Företagets resa i testbädden kan i grova drag delas upp i 5 steg. Stegen kan modifieras en aning beroende på företagets behov.


Steg 1: Intresseanmälan. Alla företag som deltar i testbädden ska skicka in en intresseanmälan. Intresseanmälan finns att under fliken "Anmälan till Testbädden". Där anges även under vilka perioder det är möjligt att skicka in anmälan. 

Deltagandet i testbädden kan handla om allt ifrån att ett företag vill gå bredvid och skugga vid vissa vårdsituationer, till att man vill testa en prototyp. Testet kan också handla om ett företag vill testa användarbarheten av en produkt i ett nytt sammanhang.

Intresseanmälan är i regel inte underlag för urval, utan är att betrakta som ett informationsunderlag till DIDEC:s ledning för att vederbörande ska få en uppfattning om ert företag och er produkt, tjänst, metod eller idé.


Steg 2: Personligt möte. När intresseanmälan är inskickad och sista anmälningsdatum passerat, kommer vi kontakta dem som skickat in en intresseanmälan för att boka ett personligt möte. Under mötet fördjupar vi oss i er intresseanmälan.


Steg 3: Workshop med vårdpersonal. Efter det personliga mötet, presenteras företagens idéer för vår vårdpersonal. Bedömer vårdpersonalen att idén är intressant att höra mer om, bjuds företaget in till att delta på workshops ihop med vårdpersonal.

Workshoparna är till för att företag och vårdpersonal ska få en gemensam bild av behoven och utmaningarna inom demensvården, samt samförståelse om innovationens roll kopplat till dessa. Workshopen är en tvåstegsraket.

workshop nr.1  presenterar företaget sin innovation för vårdpersonalen. Fokus ska ligga på vilket värde innovationen har för den enskilde brukaren. Företaget kommer sedan i smågrupp med handplockad vårdpersonal diskutera innovationen och vilka olika funktioner som är viktiga för att innovationen ska kunna leverera resultat.

Till workshop nr. 2 (ca. 3-4 veckor senare) får företaget möjlighet att skissa på ett koncept av prototyp/idé som man vill testa i testbädden. Konceptet presenteras i samma smågrupper som vid workshop nr 1. Företaget presenterar också vilka frågeställningar man vill få besvarade under testperioden.


Steg 4: Testomgång påbörjas. När workshoparna är genomförda, påbörjas testerna. Inledningsvis görs en projektplan upp, med tidsramar, hållpunkter, uppföljning och andra viktiga detaljer. Företag och testbädd kommer också att signera olika avtal såsom projektavtal och sekretessavtal. När projektplanen är gjord, kör man igång med testperioden.


Steg 5: Avveckling och uppföljning. När testperioden är klar, avvecklas projektet och en uppföljning av testet görs, där vårdpersonal tillsammans med företag tittar på vilka olika resultat som testet visat.  


Tidsspann mellan steg 1 - steg 4 är ca. 3 månader. Tidsspann mellan steg 4 - steg 5 är beroende av vilket stöd företaget efterfrågar.


Har du frågor om hur ditt företags resa kan se ut i testbädden? Kontakta oss här


Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionalfonden:

Collage projekt Didec

Senast uppdaterad: