Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Urvalskriterier för företag

Testbädden vänder sig till:

  • Små och medelstora företag (mindre än 250 anställda)

  • Idén, tjänsten, metoden eller produkten ska uppfylla och motiveras utifrån faktiska behovsbilder inom demensvård (se kända BPSD och utmaningar inom demensvården).

  • Idén, tjänsten, metoden eller produkten bidrar till ökad livskvalité för individer med kognitiv svikt till följd av en demenssjukdom.

  • Har behov av att verifiera, testa eller utveckla en idé/tjänst/metod/produkt. Testbädden är inte en kanal för att sälja färdiga och marknadsetablerade produkter.Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionalfonden:

Collage projekt Didec

Senast uppdaterad: