Du är här:

Utmaningar inom demensvården

I DIDEC arbetar vi nära vårdpersonal i syfte att belysa utmaningar inom demensvården. I spalten till vänster hittar du några av de utmaningar som hittills identifierats på Österbo demensboende. Utmaningarna förekommer inte endast på Österbo, utan har bekräftats som "breda" av Minneskliniken i Malmö, Region Skåne.


Det kan finnas utmaningar och behov som vi missat eller ännu inte hunnit identifiera i projektet. Om du som företag, forskare, anhörig eller boende har med dig kunskap om utmaningar och behov som påträffats inom demensvården på annat håll får du gärna kontakta oss här. Som företag är det bra om du kontaktar oss innan du skickar in en intresseanmälan till testbädden.


 

 

 

 

Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionalfonden:

Collage projekt Didec

Senast uppdaterad: