Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Lågt självbestämmande

Brukaren har i vardagen en låg nivå av självbestämmande som av vårdgivaren, anhöriga och brukaren (individ med demenssjukdom) uppfattas som otillfredställande.

Hur kan vi erbjuda brukaren en högre nivå av självbestämmande?

Vilka förmågor krävs av en individ för att själv kunna bestämma?

Vilka av dessa förmågor saknar en person med demens?

Kan dessa förmågor återskapas helt, delvis eller situationsanpassat….?

Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionalfonden:

Collage projekt Didec

Senast uppdaterad: