Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Bygglovsansökan, handlingar och avgifter

ansökan-handlingar och avgifter plan och byggförvaltningen Perstorps kommun

Genom att trycka på plusset till öger om respektive menyrybrik kan du läsa mer om vilka handlingar som behver skickas in till oss.

 

För ansökan, se våra e-tjänster och blanketter » klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 


 

Ansökan, handlingar och avgifter

 

Under respektive rubrik nedan kan du läsa om vilka handlingar du behöver skicka in. Det kan handla om exempelvis nybyggnad, tillbyggnad, söka strandskyddsdispens, installation av eldstäder eller att anmäla attefallsåtgärder.

Vill du ställa frågor till vår bygglovshandläggare är du välkommen att kontakta oss via 0435-39000.

Se stegen från inkommen ansökan till slutbesked. DIN BYGGLOVSPROCESS Pdf, 918.2 kB..

Hur du ansöker
Avgifter och taxa
Exempelritningar
Komplettera ditt ärende

 

 

Vilka handlingar ska in?


Altan
Byte av färg
Eldstad
Balkong flerbostadshus
Komplementbyggnad max 30 kvm (attefallshus)
Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus
Mur och plank
Nybyggnad av en- och tvåbostadshus
Rivning bärande vägg
Skylt
Tillbyggnad industri och större tillbyggnad
Ändrad användning
Förhandsbesked
Strandskydd

Senast uppdaterad: