Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Kart- och mättjänster

Kart och mätthänster förhandsbesked Perstorps kommun

Genom att trycka på plusset till höger om respektive menyrubrik kan du läsa mer om kart- och mättjänster


För beställning, se våra e-tjänster och blanketter »
 klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. 

Kart- och mättjänster

Vi arbetar med mätningsuppdrag och geografisk information i Perstorps kommun.

Vill du ställa frågor till vår mätningsingenjör eller vår Kart- och GIS-ingenjör är du välkommen att kontakta oss via 0435-39000. 

Koordinat- och höjdsystem
Perstorps kommun använder följande koordinatsystem Sweref 99 13 30 och höjdsystem RH 2000.

Se följande kartprodukter.

Fullständig nybyggnadskarta
Vid bygglov krävs ofta en fullständig nybyggnadskarta. Det är en aktuell kartbild som innehåller fastighetsindelning, höjdinformation och planbestämmelser och ligger till grund för bygglovsansökan.

Enkel nybyggnadskarta
Enkel nybyggnadskarta är en aktuell kartbild som innehåller fastighetsindelning och planbestämmelser och ligger till grund för bygglovsansökan.

Kartutdrag
För bygglov gällande enklare åtgärder, till exempel inglasning balkong/uterum, skärmtak, mur eller plank, kan ett kartutdrag räcka som underlag i bygglovsansökan. Den kan även användas som kartunderlag för anläggning av bergvärme eller för andra förändringar eller åtgärder på din tomt som kräver en skalriktigt karta.

Grundkartor
Grundkartan är en produkt bestående av kommunens primärkart med fastighetsinformation. Kartan innehåller information om mark, fastigheter, byggnader, anläggningar och används som bakgrundsinformation för detaljplankartan.

Andra kartprodukter
Kartor, digitala eller i pappersformat med olika innehåll och storlek, kan tas fram efter önskemål.

Mätning som utförs med modern mätutrustning
- utstakning av byggnader
- lägeskontroll efter färdigställande
- inmätning av detaljer som underlag för kartframställning
- inmätning av all slags ledningar
- inmätning för projektering
- gränsvisning

Utstakning och lägeskontroll
Om annan utför

Senast uppdaterad: