Du är här:

Tillsyn

Fyll i beskrivning av bilden

Byggnadsnämnden har tillsyn över att regler och bestämmelser i plan- och bygglagen följs. Vi på byggnadskontoret gör tillsyn då anmälningar från allmänheten kommer in men även på eget initsiativ.

Kommunen har tagit fram en tillsynsplan som ska underlätta arbetet med planering, uppföljning och utvärdering vid tillsynsärenden.

 

Vill du göra en tillsynsanmälan tryck här Länk till annan webbplats.

Här kan du ta del av fullständig tillsynsplan Pdf, 352.3 kB.

 

Senast uppdaterad: