Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Tillsyn

Fyll i beskrivning av bilden

Byggnadsnämnden har tillsyn över att regler och bestämmelser i plan- och bygglagen följs. Vi på byggnadskontoret gör tillsyn då anmälningar från allmänheten kommer in men även på eget initsiativ.

Kommunen har tagit fram en tillsynsplan som ska underlätta arbetet med planering, uppföljning och utvärdering vid tillsynsärenden.

 

Vill du göra en tillsynsanmälan tryck här Länk till annan webbplats.

Här kan du ta del av fullständig tillsynsplan Pdf, 352.3 kB.

 

Senast uppdaterad: