Du är här:

Nedsatta motoriska funktioner – Apraxi

Fyll i beskrivning av bilden


Nedsatt förmåga att utföra motoriska moment

Ingen föds gående med kunskap om hur man klär på sig, hur man äter, hur man hanterar olika verktyg med mera. Allt detta är färdigheter som vi lär oss och det kallas ’praxis’. En demenssjukdom leder till ’apraxis’. Apraxis innebär att man glömmer den praxis som man tidigare lärt sig och behärskat.

Eftersom allt vi gör med vår kropp styrs av hjärnan, är apraxis ett symptom av demenssjukdomen. Apraxis kan också i vissa fall tillta relativt snabbt. För omgivningen är det viktigt att känna till detta. Det kan annars uppstå missförstånd mellan exempelvis anhörig och personal gällande varför den demensdrabbade uppvisar nedsatt mobilitet, även om den demensdrabbade bara året tidigare var mycket mer mobil och alert. 

Vad kan man göra för att hjälpa den demensdrabbade?

Det man som anhörig och vårdpersonal kan göra är att med hjälp av olika verktyg upprätthålla den demensdrabbades mobilitet och förmågor så länge som möjligt.

Apraxin drabbar också förmågan att äta, och vid svårare demens kan det hända att den demensdrabbade sväljer fel till följd av detta. Här kan det vara bra att se över maten och anpassa denna så att den blir enklare att tugga men också enklare att hosta upp i de fall den hamnar i fel strupe.

Oförmågan att äta är sällan direkt farlig, men det kan medföra att personer med demens oftare drabbas av lunginflammation som följd av att exempelvis vatten hamnar i lungan.


Senast uppdaterad: