Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Nedsatt exekutiv förmåga

Fyll i beskrivning av bilden


Förmågan att planera och fullfölja plan - exekutiv förmåga


Exekutiv förmåga innebär att planera och fullfölja det man planerat. Allt vi gör i våra liv handlar om att tänka, planera, förbereda och genomföra.


Vid en demenssjukdom försvagas den exekutiva förmågan. Alla de olika steg som krävs för att genomföra även mindre saker blir för överväldigande. Detta kan i sin tur medföra att personen i fråga blir inaktiv. Ibland kan man som anhörig eller vårdpersonal uppleva att den demensdrabbade inte vill göra något, inte gå ut, inte delta på aktiviteter med mera. Dock behöver inte detta innebära att den demensdrabbade inte vill hitta på saker, men att den planering som krävs blir för påfrestande och avskräckande och då är det enklare att bara säga nej.

Vad kan omgivningen göra för att hjälpa den demensdrabbade?

För att underlätta för den demensdrabbade är det viktigt att omgivningen tar ett större ansvar i att hjälpa individen med att undanröja de hinder som han eller hon upplever. Om vi som anhöriga eller vårdpersonal vet med oss att personen ifråga vanligtvis gillar att gå ut på promenad eller delta i aktiviteter, är det i så fall bättre att inte ställa frågan om man vill delta. Istället kan man som omgivning ta beslutet åt individen, ”nu ska vi gå ut och gå”. På så sätt tar man själv på sig det exekutiva ansvaret, vilket gör att den demensdrabbade slipper. För att kunna göra detta utan att kränka den enskilde, är det här viktigt att ha koll på den enskildes livshistoria och levnadsberättelse.Senast uppdaterad: