Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Nedsatt orienteringsförmåga

Fyll i beskrivning av bilden


Orienteringsförmåga försämras

År 2014 erhöll en norskt forskarpar nobelpris för upptäckten att orienteringsförmågan, precis som nya minnen, skapas i hippocampus och sitter i tinningloben. Vid en demenssjukdom skadas hippocampus, vilket medför att en demensdrabbad får svårt för att orientera sig.

Tecken på nedsatt orienteringsförmåga

Orientering i miljöer

Inledningsvis försvinner förmågan att orientera sig utanför bostaden, på nya ställen eller platser man tidigare inte besökt så frekvent. I nästa skede försvinner förmågan att orientera sig på platser man besökt frekvent, exempelvis mataffären eller banken. När demenssjukdomen utvecklas ytterligare, kan det bli svårt att känna igen vilket hus man bor i. Till slut blir det en utmaning att orientera sig i sitt eget hem.

Läs mer om hur en förvirring känns här.


Orientering av dag och datum

I ett friskt tillstånd, använder vi människor oss ofta av olika förhållningspunkter. Exempelvis vet jag att det var söndag igår för då för då var jag ledig, så då vet jag att det är måndag idag. Eller jag vet att det är nyårsdagen idag för det var en vecka sedan vi firade jul. Orientering av datum och tid är del av det episodiska minnet, vilket skadas vid en demenssjukdom. För att hjälpa den demensdrabbade med att hålla koll på dag och datum kan man arbeta med olika minnesstöd i form av kalendrar och påminnelsestöd, som baseras på den typ av kommunikation som är mer tillämpad för en person med demens.

Läs mer om alternativa kommunikationsvägar här.


Orientering av tid

För en person med demens är det svårt att hålla koll på tiden och på tidsuppfattning, det vill säga hur lång tid som har gått. Fem minuter kan kännas som en evighet för en demensdrabbad. En demensdrabbad som blir lämnad i fem minuter, kan således uppfatta detta som att man varit själv i flera timmar. Vi människor är dock flockdjur, och genom att inte bli lämnad själv utan att vara ihop med andra, i flock, skapas en trygghet hos den demensdrabbade eftersom man då är flera som befinner sig i nuet.

Den försvagade tidsuppfattningen kan också göra att den demensdrabbade kan få för sig att han eller hon exempelvis ska utföra olika dagssysslor mitt i natten.


Orientering av platser och föremål

Den nedsatta orienteringsförmågan gör det också svårare för den demensdrabbade att bedöma avstånd och förhållande till ett föremål. Det är också svårare för individen att bedöma kontraster om dessa är väldigt otydliga. Ett sätt att stötta den demensdrabbade i detta är därför att arbeta med kontraster, exempelvis genom att ha färgglada lampknappar, skarp färg på toalettsits och tallrikar vars färg är konstraterande mot den mat som serveras.Senast uppdaterad: