Du är här:

Nedsatt förmåga att tolka känslor – Agnosi

Fyll i beskrivning av bilden


Känslor hänger kvar längre än intellekt, men blir svårare att tolka

Vid en demenssjukdom försvagas den drabbades förmåga att tolka känslor, situationer och att tolka det man ser. Hos kognitivt fungerande personer finns förmågan att kunna intellektualisera bort känslor och intryck, samt förmågan att tolka detta. Denna förmåga försvinner emellertid hos en person med demens.

 

Vad kan man göra för att hjälpa den demensdrabbade?

Genom att exempelvis arbeta med kontrastfärger, kan man hjälpa den demensdrabbade att tolka situationer.

Andras känslor smittar också lätt av sig på en person som lider av en demenssjukdom. För att undvika negativa känslor kan man som vårdgivare se till att skapa en lugn miljö för personen, och exempelvis tänka till kring matsituationer och placering vid matbord.

Läs mer om att känslor är kvar längre än intellektet här.

 

 

Senast uppdaterad: