Nedsatt språk- och räkneförmåga

Fyll i beskrivning av bilden


Språk- och räkneförmåga


Nedanstående text är lånad av demenscentrum. Se mer på www.demenscentrum.se Länk till annan webbplats.


Räkneförmågan drabbas av demens och utarmas gradvis. Det spontana talet fungerar ofta bra i början. Vid Alzheimers sjukdom blir språket sedan succesivt allt torftigare. Den demensdrabbade tappar ofta tråden i samtalet. Vid vaskulär demens kan språkförmågan försämras mer språngvis beroende på en plötsligt skada i hjärnans språkområde. För personer med medelsvår till svår demens, försvinner talförmågan nästan helt och hållet. Det blir också allt besvärligare att förstå vad omgivningen säger. Då är det viktigt att vara särskilt tydlig i kommunikationen, genom att använda korta enkla meningar och ett tydligt kroppsspråk. Det är också viktigt att i kommunikationen tänka på att använda sig av kommunikationsuttryck som en person med demens har enklare att förstå.


Läs mer om alternativa kommunikationskanaler här.


Senast uppdaterad: