Du är här:

Nedsatt tankeförmåga och uppmärksamhet

Fyll i beskrivning av bilden


Tankeförmåga och uppmärksamhet


Nedanstående text är lånad av demenscentrum. Se mer på www.demenscentrum.se Länk till annan webbplats.


Tankeförmåga och uppmärksamhet är kognitva funktioner som påverkas vid demens. Det blir allt svårare att koncentera sig och skapa begripliga tankegångar. En person med mild demens beskriver det så här: ”Det är som om jag slirar på kopplingen”. En annan person säger: ”Jag hittar liksom inte fram när jag tänker”.

Det är viktigt att komma ihåg att tankegångarna kan vara logiska utifrån den demensdrabbades perspektiv. Tolkningen som den demensdrabbade gör av det som sägs och sker i omgivningen görs utifrån de resurser som finns kvar i den skadade hjärnan.

Uppmärksamheten störs lätt av yttre störningar. Ljudet från en radio kan göra att den demensdrabbade tappar koncentrationen under måltiden och slutar att äta. För att stötta den demensdrabbade kan man därför se till att exempelvis inte ha musik på samtidigt som den demensdrabbade äter, att se över måltidssituationer och planering av aktiviteter som är anpassade för personer med demens och som inte ställer för stora krav på tankeförmåga och uppmärksamhet, exempelvis demensanpassade spel och liknande.


Senast uppdaterad: