Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Brister i föräldraskap

Fyll i beskrivning av bilden

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga vid brister i föräldraskap. Här hittar information om området och länkar till andra sidor. Du hittar också information om var du kan vända dig för att få hjälp.

 Små barn överlever inte utan omsorg från vuxna. Även större barn behöver en god omsorg av sina föräldrar för att utvecklas väl, kroppsligt, socialt och känslomässigt. De behöver mat och kläder. De behöver hjälp med läxor och de behöver få sina känslomässiga behov uppfyllda.

Räcker ibland inte till

För det allra mesta får barn sina behov tillräckligt väl tillfredsställda av sina föräldrar. Men ibland räcker inte föräldrarnas förmåga till. Brister i omvårdnad och tillsyn är försummelser av barnet i vardagen. Det allvarliga behöver inte vara vad som sker vid ett speciellt tillfälle, utan att barnet under en längre period inte blir väl omhändertaget av sina föräldrar. Av olika anledningar förmår inte föräldern sådana saker som att ge sitt barn tillräckligt med mat eller hjälpa det iväg till skolan när det är morgon. Barnet eller ungdomen får sköta sig själv och får inte tillräckligt med skydd av sin förälder. Det finns också en emotionell omsorgsbrist.

Barnets behov

Det finns många orsaker till att en förälder inte klarar av att ge sitt barn en tillräckligt god omsorg. En psykisk sjukdom kan göra det omöjligt att förstå sitt barns behov. En annan orsak kan vara att föräldrar är så upptagna och stressade av egna problem att det inte finns plats för barnets behov. När föräldrarna brister i sin omsorg måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder åt sitt barn.

Veta mer

Sjukvårdsrådgivningen 1177 (Skåne) om Bristande föräldraskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: BRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt Barnperspektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du få hjälp

Barn & Ungdom – individ & familjeomsorg (IFO)

Socialsekreterarna, som arbetar inom området barn, unga och familj utreder och beslutar om hjälp till barn, ungdomar och deras familjer. Hit kan du vända dig till för att ansöka om stöd eller anmäla om du misstänker att ett barn far illa.


För mer information, kontakta kommunens kundtjänst: 0435 - 390 00, kommunhuset(at)perstorp.se

Senast uppdaterad: