Ekonomi

Ekonomi

Ekonomikontoret har bland annat ansvar för kommunens övergripande ekonomisk planering och uppföljning. I detta uppdraget ingår t.ex löpande budgetuppföljning, redovisning, upprättande av delårsbokslut och årsredovisning.

Så fördelas pengarna (2021):

Så används en hundralapp i Perstorps kommun


Nedan presenteras Perstorps kommun budget och flerårsplan, Årsredovisning samt halvårsbokslut och årsprognos. Vill du som kommuninvånare ha en tidigare rapport än vad som finns presenterat nedan är du välkommen att höra av dig till kontaktperson.

Perstorps kommuns ekonomi

Senast uppdaterad: